Kontakt

ul. Warmińska 5/2
10-544 Olsztyn

Sekretariat tel. 89 535 51 29
fax 89 527 54 58
kom. 602 794 258

Filia - Warszawa
ul. Grzybowska 3 lok.36

www.zygis.pl

Kancelaria przyjmuje klientów:
poniedziałki  - piątki 8.30 - 16.30

Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia innych godzin spotkania.

Szanując Państwa czas, uprzejmie proszę o wcześniejsze potwierdzenie spotkania telefonicznie lub e-mailowo.

Olsztyn, ul. Warmińska 5/2

Warszawa, ul. Grzybowska 3 lok.36

1. Prawo karne:

 

- konsultacje i porady prawne z zakresu prawa karnego,
- obrona i zastępstwo w toku postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego,
- sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania,
- prowadzenie spraw o wykroczenia, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa wojskowe,
- sporządzanie pism w postępowaniu wykonawczym - wniosków o odroczenie wykonania kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, o przerwę w wykonywaniu kary, o zatarcie skazania.

2. Prawo cywilne:

 

- konsultacje i porady prawne z zakresu prawa cywilnego dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych,
- sporządzanie pism procesowych,
- przygotowywanie umów,
- sprawy z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej i deliktowej,
- sprawy z zakresu służebności,
- sprawy spadkowe,
- sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego,
- sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego,
- zastępstwo procesowe.

3. Prawo gospodarcze:

 

- konsultacje i porady prawne z zakresu prawa gospodarczego,
- projektowanie umów,
- sporządzanie pism procesowych,
- sprawy z zakresu odpowiedzialności członków zarządu spółek prawa handlowego,
- zastępstwo procesowe.

4. Prawo rodzinne:

 

- konsultacje i porady prawne z zakresu prawa rodzinnego,
- sprawy ze stosunków małżeńskich (rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa, znoszenia wspólności majątkowej małżeńskiej),
- sprawy z zakresu ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa oraz macierzyństwa,
- sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej (pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie), regulowanie kontaktów z dziećmi.
- sprawy z zakresu przysposobienia,
- sprawy dotyczące obowiązków alimentacyjnych pomiędzy krewnymi i małżonkami,
- sporządzanie pism procesowych,
- zastępstwo procesowe.

5. Prawo pracy:

 

- konsultacje i porady prawne z zakresu prawa pracy,
- sprawy o ustalenie stosunku pracy,
- sprawy z zakresu roszczeń pracowniczych ze stosunku pracy,
- reprezentacja pracodawcy,
- doradztwo przy rozwiązywaniu umów o pracę, z uwzględnieniem zwolnień grupowych,
- projektowanie umów o pracę.

6. Prawo administracyjne:

 

- sprawy z zakresu zamówień publicznych,
- sprawy z zakresu prawa budowlanego,
- zastępstwo strony przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi.